Українська мова 1 курс   1. Роль мови у формуванні  і самовираженні особистості.
2. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як  обмін  інформацією.      Різновидність спілкування.
3. Вимоги до культури мовлення. Етичні норми мовленнєвої культури.
4. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання. Репродуктивне аудіювання.
5. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.
6. Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови.
7. Основні норми української літературної вимови.
8. Стилістичні засоби фонетики.
9. Складні випадки правопису ненаголошених голосних.
10. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.
11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
12. Ділові папери. Доручення. Анотація. Офіційний лист.
13. Р.З.М.Поширені форми запису прочитаного: план,тези, виписки, конспект. Підготовка    усного виступу на суспільно-політичну тему за попередньо складеним планом.
14. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.
15. Морфологічна будова слова. Основні орфограми у префіксах,коренях, суфіксах.
16. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.
17. Переклад тексту наукового стилю.
18. Усно. Переказ прчитаного тексту на професійну тему.
19. Р.З.М. Стаття на морально-етичну тему.
20. Переказ з творчим завданням.
21. Переказ з творчим завданням.
22. Лексикологія.  Лексика за походженням, за ступенем уживаності.
23. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми.
24. Фразеологізми.
25. Словники.
26. Продуктивне аудіювання.
27. Контрольне читання мовчки.
28. Переклад тексту художнього стилю.
29. Система частин мови: спільне і відмінне в них.
30. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
31. Складання і розігрування діалогів.
32. Правопис відмінкових закінчень в іменниках 2 відміни в Р відм.
33. Складні випадки правопису прислівників.
34. Особливості вживання назв за професією,посадою, званням.
35. Складні випадки написання імен по-батькові, прізвищ.
36. Словосполучення. Типи та види граматичного зв’язку.
37. Речення. Граматична основа речення. Члени речення.
38. Твір на морально-етичну тему.(усно)
39. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
   40. Зв’язне мовлення .Вмотивована заява.

Комментариев нет:

Отправить комментарий