Українська мова 2 курс1. Українська мова в світі.
2. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну. Усне і письмове ділове спілкування.
3. Етика професійного спілкування.
4. Міжнародна комунікація і професійна діяльність.
5. Аудіювання тексту.
6. Читання тексту.
7. Звіт про виконану роботу.
8. Протокол. Витяг з протоколу.
9. Просте речення .Вид простих речень.
10. Основні пунктограми в простому реченні.
11. Синтаксичний розбір простого речення.
12-13. Переказ із творчим завданням.
14. Складання і розігрування діалогів.
15. Складні речення. Інтонування різних видів складних речень.
16. Складносурядне речення. Синтаксичний розбір.
17. Розділові знаки в складносурядному реченні.
18. Складнопідрядні речення. Види складнопідрядних речень
19. Синтаксичний розбір складнопідрядних речень.
20. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
21. Безсполучникові речення. Розділові знаки в них.
22. Контрольна робота.
23. Відгук на телепередачу.
24. Контрольне аудіювання.
25. Контрольне читання.
26. Переклад тексту художнього стилю.Синхронний переклад текстів, сприйманих на слух.
27. Переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням.(усно)
28. Письмовий твір на морально-етичну тему.
29. Пунктограми при прямій мові.
   30. Пунктограми при діалозі та цитатах.

Комментариев нет:

Отправить комментарий