пятница, 14 декабря 2018 г.

Групі 37е
Самостійно опрацюйте тему "Життя та творчість Анни Ахматової"(зробіть записи в формі анкети).  Прочитайте інформацію про поему "Реквієм" . Анкету твору перепишіть в зошит (листочок). Прочитайте уривок із поеми.


Групі 34 кп
 Ознайомтеся з біографією   М Булгакова.  В робочому зошиті зробіть записи з теми у формі тез або хронологічної таблиці. Прочитайте  повість "Фатальні яйця" .Перегляньте цікаві факти про Булгакова.
Групі 25 ок
Перегляньте за посиланням ( посмотреть на ютубе) відеофільм про Булгакова. Користуючись поданим матеріалом складіть анкету письменника. Випишіть всі твори, про які згадується в відео і стисло занотуйте про що вони.   ( при роботі з анкетою письменника можна скористатися ПОДАНИМ МАТЕРІАЛОМ).Ознайомтеся з цікавими фактами  .  Прочитайте  повість "Морфій".( краще прочитати повний варіант) Перегляньте аналіз повісті.
Групі 38е
Вам доведеться самостійно вивчити тему "Місце В. Вітмена в американській літературі" . Перегляньте матеріал про його збірку "Листя трави" (анкету перепишіть в зошит) .
В підручнику "Зарубіжна література" 10 клас, автор Ковбасенко прочитайте поему Вітмена "Пісня про себе".Знання з теми перевірю тестами на наступному уроці.
Групі 37е
 Ознайомитися з біогафією О. Блока і дати відповіді на запитання  (  роботу виконайте письмово в роб. зошиті , а ті учні, що здали зошити на перевірку виконайте на листочках).
Вірш напам'ять на високий або достатній рівень.
Тести

Групі 77т
Перегляньте відеофільм про Гійома Аполлінера. Після перегляду дайте відповіді на питання:
   - Яке справжнє прізвище Аполлінера?
   - Хто його батьки?
   - Хто такі Анні Плейден, Марі Лорансон, Луіза  Лаллан?
   - Як перекладається його перший псевдонім  -  Макабр?
   -  З ким з відомих художників поет товаришував?
   - Яку роль в житті Аполлінера зіграла картина  да Вінчі  "Джаконда" ?
   - Який твір Аполлінера було видвинуто на Гонкурівську премію?
   - Що зробив Аполлінер ради того, щоб отримати французьке громадянство?
  - Автором яких творів є Аполлінер?  При роботі з питаннями можете скористатися записаною інформацією. Відповіді запишіть в робочий зошит.
Прочитайте вірш   "Міст Мірабо".

Групі 76т
 Самостійно опрацюйте тему "Срібне століття " російської поезії" ( виділений матеріал перепишіть в робочий зошит). Напам'ять вивчіть вірш на високий або достатній рівень.
Групі 35 кп
 Перегляньте інформацію про поезію "чистого мистецтва"(в кінці матеріалу - питання, на які потрібно дати відповіді). Роботу виконайте в робочих зошитах. Вивчіть вірш напам'ять( рівень високий, достатній,  середній).
Повторити тему "Місце В. Вітмена в американській літературі. Збірка "Листя трави" ( на уроці тести на знання теми). При підготовці можна скористатися конспектом, зробленим на уроці. Вивчити вірш "Мій Капітан"
Групі 6опр
 Ознайомтеся з біографією О.Блока і дайте відповіді на запитання  . Роботу виконайте в робочих зошитах.   Напам'ять вивчіть вірш Блока ( див. попереднє завдання).
Групі 26ок
Повторити раніше вивчені теми ( Гофман, Фет,  Тютчев,  Вітмен), підготуватися до контрольної роботи ( тести ,  відповіді на питання).

суббота, 8 декабря 2018 г.

Групі 34 кп
 Повторіть тему " Життя та творчість Джеймса Джойса" ( біографія, аналіз есе "Джакомо"). На уроці самостійна робота.
Групі 38е
 Ознайомтеся з інформацією про поезію "чистого мистецтва" і дайте відповіді на питання
 ( вони в кінці поданого матеріалу).  Роботу виконайте в робочих зошитах,   ВИВЧИТИ  один із віршів  напам'ять ( високий рівень, достатній середній).
Групі 25 ок
Підготувати інформацію про М.А. Булгакова.  
Групі 76т
Повторити біографію Г. Аполлінера (на уроці тести) . Вірш напам'ять  (рівень високий, достатній).
Групі 78т
 Випереджувальне завдання: вивчити вірш Волта Вітмена напам'ять.

четверг, 6 декабря 2018 г.

Групі 6 опр
 Випереджувальне завдання: вивчити вірш О. Блока напам'ять ( високий  рівень ( 10 б. ), достатній, вірш на 12 балів).
Групі 26 ок
 Ознайомтеся з темою "Місце Вітмена в літературному процесі США".Перегляньте інформацію про Вітмена і його збірку   "Листя трави"   в підручнику Ковбасенка "Зарубіжна література" (ст 96  -  103 ).  Анкету перепишіть в робочий зошит. Напам'ять вивчіть вірш "Мій Капітан".

вторник, 4 декабря 2018 г.

Групі 25 ок
 Повторіть  ( вивчіть, хто не був на уроці) біографію Джойса, ознайомтеся з його есе "Джакомо Джойс"  (  аналіз текст).  Перегляньте цікаві факти. На уроці самостійна з даної теми.Принесіть   зошити з контрольних робіт (хто не приніс) Робочі зошити підготуйте до здачі на перевірку).
Групі 37е
Випереджувальне завдання: вивчити напам'ять вірш О. Блока (рівень високийдостатній)
Групі 38 кп
Прочитати новелу-казку Гофмана "Крихітка Цахес ..." (повний варіант, скорочений).
Групі 77т
 Повторити біографію Рільке. Вивчити вірш напам'ять (рівень високий,   достатній)
 Перегляньте  цікаві факти .

понедельник, 3 декабря 2018 г.

воскресенье, 2 декабря 2018 г.

Групі 6 опр
Повторіть біографію Аполлінера (на уроці тести)  і напам'ять вивчіть вірш (рівень високий,   достатній). При підготовці можете скористатися  інформацією або відеоматеріалом.
Перегляньте цікаві факти про Аполлінера.
Групі 26 ок
Ознайомтеся з     інформацією про поезію   "чистого мистецтва" і дайте відповіді на поставлені запитання .Роботу виконайте в робочих зошитах.  Не забудьте про вірш!